Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/143337/virtual/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

O nás

Naše inkasní kancelář již více než 20 let poskytuje služby ke spokojenosti věřitelů zvýšením cash flow v oblasti vymáhání pohledávek. Za dobu naší existence a spolupráce s právnickými a fyzickými osobami, ale také se společnostmi v bankovním sektoru, s peněžními ústavy nebo leasingovými a telekomunikačními společnostmi, používáme efektivní systém založený zejména na zkušenostech z „oboru“. S výše uvedenými klienty, se kterými jsme před několika lety navázali dlouhodobou spolupráci, vzhledem k úspěšnosti vymáhání pohledávek tato spolupráce úspěšně trvá. Našim klientům poskytujeme své služby z důvodu ekonomických a jiných problémů, vzniklých špatnou platební morálkou jejich obchodních partnerů, klientů a zákazníků.

Inkaso pohledávek

Provádíme jak mimosoudní vymáhání pohledávek s důrazem na osobní kontakt s dlužníkem, tak soudní a následné exekuční řízení ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří a zároveň i komplexní správu pohledávek spojených s upomínkovým servisem.

Upomínkový servis

Upomínkový servis probíhá při celém procesu vymáhání pohledávek po splatnosti, tak i pohledávek před jejich splatností, kdy věřitel při správě pohledávek naší inkasní kanceláří minimalizuje případné prodlužení zaplacení celkového dluhu. Upomínkový servis je potřebný
i k dalšímu právnímu postupu domoci se svých finančních prostředků v případě soudního řízení a následně tak postihnout třeba i dlužníkův majetek.

+

Nákup a prodej pohledávek

Nabízíme svým klientům možnost odkupu celých portfolií, jejich částí, případně jednotlivých pohledávek. Veškeré podmínky se odvíjí individuálně, v závislosti na konkrétních pohledávkách, jejich stáří, výši a formě zajištění.

Konsolidace závazků dlužníka

Konsolidací závazků dlužníka, po splněných podmínkách přímo dlužníkem, dojdeme k celkovému inkasu pohledávky pro věřitele.

Pro věřitele

Inkasní kancelář v případě inkasa pohledávek pro věřitele vystupuje vůči dlužníkům jako nezávislý specializovaný subjekt na základě příkazní smlouvy, plné moci v rámci zákona.

  • Spodní hranice pro vymáhání pohledávky není nijak omezena,
  • naše odměna je splatná až v okamžiku faktické úhrady dlužníkem,
  • bez záloh a plateb předem,
  • individuální přístup k jednotlivým pohledávkám,
  • prověření bonity, majetku dlužníka,
  • pravidelné reporty věřitelům,
  • efektivní a rychlé řešení.

V případě jakýchkoliv dotazů k našim službám nebo jen v případě konzultace jednotlivé pohledávky, nás neváhejte kontaktovat.

Pro dlužníky

Obdrželi jste upomínku o zaplacení dluhu? Vaší zákonnou povinností je vyrovnat své nesplněné závazky.

upominka-300px

V případě prodlení úhrady dle zaslané upomínky a před její následnou platbou, nás kontaktujte telefonicky nebo pomoci níže uvedeného kontaktního formuláře na sdělení přesné částky k zaplacení, která může být navýšena o úroky z prodlení, neuhrazené poplatky, smluvní pokuty a náklady na vymáhání.

7 + 13 =

Kontakt

Inkasní kancelář

Zdeněk Kapušňák
IČ 670 20 283
+420 776 680 720
inkaso.pohledavek@seznam.cz

Michal Kapušňák
IČ 680 08 392
+420 776 075 150
inkaso.pohledavek@seznam.cz

Adresa kanceláře
Podvesná VII/6192, 760 01 Zlín

Inkasní kancelář