O nás

Naše inkasní kancelář již více než 15 let poskytuje služby ke spokojenosti věřitelů zvýšením cash flow v oblasti vymáhání pohledávek. Za dobu naší existence jsme již mnohokrát spolupracovali nejen s právnickými a fyzickými osobami, ale také se společnostmi v bankovním sektoru, s peněžními ústavy nebo s telekomunikačními společnostmi. S řadou z nich jsme před několika lety navázali dlouhodobou spolupráci, která stále úspěšně trvá. Našim klientům poskytujeme své služby z důvodu ekonomických a jiných problémů, vzniklých špatnou platební morálkou jejich obchodních partnerů, klientů a zákazníků.

Inkaso pohledávek

Provádíme jak mimosoudní vymáhání pohledávek s důrazem na osobní kontakt s dlužníkem, tak soudní vymáhání ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří a zároveň i komplexní správu pohledávek.
+

Nákup a prodej pohledávek

Nabízíme svým klientům možnost odkupu celých portfolií, jejich částí, případně jednotlivých pohledávek. Veškeré podmínky se odvíjí případ od případu, v závislosti na konkrétních pohledávkách a formě jejich zajištění.

Pro věřitele

Zní to možná jako fráze, ale zamyslete se nad tím, jak vám dlužníci „pijí krev“, okrádají vás o čas a nervy, zdržují vás od vašeho podnikání, honí se vám hlavou ve chvílích, kdy to opravdu nechcete. Zamyslete se proto, jestli není výhodnější věnovat se tomu, co skutečně umíte a zda by opravdu nebylo lepší přenechat tyto problémy specializované inkasní kanceláři.

Inkasní kancelář vystupuje vůči dlužníkům jako nezávislý specializovaný subjekt v rámci zákona, takže je omezeno riziko narušení obchodních vazeb mezi věřitelem a dlužníkem.

  • Spodní hranice pro vymáhání pohledávky není nijak omezena,
  • naše odměna je splatná až v okamžiku faktické úhrady dlužníkem,
  • bez záloh a plateb předem,
  • individuální přístup k jednotlivým pohledávkám,
  • efektivní a rychlé řešení.

Neváhejte nás kontaktovat.

Pro dlužníky

Obdrželi jste upomínku o zaplacení dluhu? Na upomínce je vyčíslená částka, kterou jste povinni uhradit a věřitel se svého práva na zaplacení domáhá prostřednictvím naší inkasní kanceláře.

upominka-300px

V případě jakýchkoliv dotazů k upomínce o zaplacení dluhu a návrhu řešení Vašeho závazku, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu telefonicky nebo pomoci níže uvedeného kontaktního formuláře.

1 + 6 =

Kontakt

Zdeněk Kapušňák
IČ 670 20 283
+420 776 680 720
inkaso.pohledavek@seznam.cz

Michal Kapušňák
IČ 680 08 392
+420 776 075 150
inkaso.pohledavek@seznam.cz

Adresa kanceláře
Podvesná VII/6192, 760 01 Zlín

Inkasní kancelář